ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS

Ruth Beckermann Filmproduktion
Marc Aurel-Straße 5
A–1010 Wien
+43 6991 1507498
sekretariat@ruthbeckermann.com

Sixpackfilm
(international distribution)
www.sixpackfilm.com

Filmladen
(Austrian distribution)
www.filmladen.at

Hoanzl
(DVD sale of all films)
www.hoanzl.at

RESERVOIR DOCS
(World Sales TV "The Waldheim Waltz")
www.reservoirdocs.net

Stadtkino
(Austrian distribution "The Dreamed Ones")
www.stadtkinowien.at

Grandfilm
(German distribution "The Dreamed Ones")
www.grandfilm.de

Filmbringer
(Swiss distribution "The Dreamed Ones")
www.filmbringer.ch

Contemporary Films
(UK distribution The Dreamed Ones)
www.contemporaryfilms.com

Grasshopper Film
(US distribution The Dreamed Ones)
www.grasshopperfilm.com

Interessensgemeinschaft österreichischer Dokumentarfilmer
www.dok.at

Verband Filmregie Österreich
www.austrian-directors.com